Ere-orden

Volgende ere-orden worden toegekend aan de leden van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie.

 

Eregrootmaarschalk

Deze titel wordt toegekend aan: ministers en provinciegouverneurs

Lint: geel-blauw 10 cm breed, gedragen op de rechterschouder, met Rosace en gouden teken

Eremaarschalk

Deze titel wordt toegekend aan: volksvertegenwoordigers, senatoren, leden van het Vlaams parlement, gedeputeerden, aan de burgemeesters van Borgloon, Sint-Truiden, Tongeren en aan de voorzitters van de Haspengouwse veilingen

Lint: geel-blauw 10 cm breed, gedragen op de rechterschouder, met Rosace en zilveren teken

Grootofficier

Deze titel wordt toegekend aan: militaire bevelhebbers, schepenen en voorzitters OCMW, voorzitters andere confréries, voorzitters van federale en regionale instellingen directeurs van de Haspengouwse veilingen

Lint.- geel-blauw 7,5 cm breed, gedragen aan de hals, driehoek met gouden teken

Officier

Deze titel wordt toegekend aan: vertegenwoordigers uit de fruitsector, directeurs van scholen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, leden van andere confréries

Lint: geel-blauw 7,5 cm breed, gedragen aan de hals, driehoek met zilveren teken

 

Op voorstel van het Praesidium kan een lid gepromoveerd worden tot een hogere graad na verloop van drie jaren