Intronisaties

 
Intronisaties 2019
De Keizerlijke Commanderie van de Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie zijn 43ste kapittel in aanwezigheid van 120 vrienden uit de fruitsector. Twee nieuwe leden traden toe tot het Praesidium van de Keizerlijke Commanderie: de nieuwe maarschalken zijn Frederik Reynders, leraar en stadsbeiaardier van Sint-Truiden, en Herman Vanmarsenille, fruitteler uit Boekhout (Gingelom).
 
Meer dan 120 vertegenwoordigers van de veilingen BelOrta en BFV, van de beroepsorganisaties uit de fruitteeltsector zoals de Studiekring Guvelingen en PCFruit en uit de bevriende Ordes en Confréries van de Hasseltse Jenever, de Hasseltse speculaas en het Kortessems Fruit hielden eraan om de plechtigheid en het daaraan gekoppelde diner te vereren met hun aanwezigheid.
Tijdens de plechtigheid introniseerde grootmaarschalk-voorzitter Jos Lacroix de volgende personaliteiten:
Philippe Appeltans (Vliermaalroot), de kersverse directeur van BelOrta, Luc Vanoirbeek (Zepperen), de nieuwe algemeen secretaris van het VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen) en Jo François, schepen van financiën van Sint-Truiden, Alex Vanbrabant (Hasselt), voorzitter van de Confrérie van de Hasseltse jenever, Luc Vandijck (Kessel-lo), financieel directeur van de stad Sint-Truiden en Jozef Vervoort (Sint-Truiden), directeur van de vzw Alantis, werden geridderd met de titel van grootofficier.
Zes genomineerden werden geïntroniseerd met de titel van officier: Peter Onkelinx (BFV), Erika Vanvuchelen (Grazense speculaas), Veerle Leurs (Orde van de Hasseltse Speculaas), Annelies Coussé (Vakblad Fruit), Willy Lambrichts (Confrérie van het Kortessems Fruit), Yves Festraets (Koninklijk Stedelijk Feestcomité) en Raf Rutten (Studiekring Guvelingen).
In zijn slotwoord had de voorzitter het nog over de toekomst van de fruitteelt. “De fruitteelt maakt harde tijden door, staat op een scharnierpunt en heeft geen zekerheden meer. Om dit te overleven moeten de neuzen dringend allemaal in dezelfde richting staan en moet iedereen uit zijn hokje komen. De Keizerlijke Commanderie wil daarom de assist geven om tot een constructief overleg te komen tussen alle actoren”, besloot hij de stijlvolle plechtigheid.
 
Intronisaties 2018
 
Tijdens de intronisatieplechtigheid van het 42e Kapittelbanket werden de volgende personaliteiten opgenomen in de Keizerlijke Commanderie:
Zuhal Demir, staatssecretaris voor gelijke kansenbeleid en wetenschap werd eregrootmaarschalk. De burgemeesters van Borgloon, Danny Deneuker en van Glabbeek werden eremaarschalk. Schepen Johan Mas en Marc Bels, de voorzitter van de Sint-Truidense gemeenteraad en Kolonel Jan Abts van de militaire school van Saffraenberg werden grootofficier. En tenslotte werden Ralf Lampers (Orde van de Speculaas), Miet Ceustermans (Redactie vakblad Fruit), Jan Martens (Belorta), Olivier Vanderlinden (Confrérie van Hasseltse jenever), Raf Decat (voorzitter Studiekring Guvelingen) en Ludo Sterken (wegens verdiensten aan de Commanderie) opgenomen in de graad van officier.
Tevens werden twee aspirant-leden voor het Praesidium van de Keizerlijke Commanderie in de rangen van het bestuur opgenomen: Frederik Reynders uit Sint-Truiden en Herman Vanmarsenille uit Boekhout (Gingelom).
De Keizerlijke Commanderie gaat ook om de twee jaar op zoek naar een fruitdichter. De voorbije jaren heeft Sandra Maes uit Maasmechelen zich minutieus van deze taak gekweten. De fruitdichter die de volgende twee jaar Haspengouw en het fruit zal bezingen in zijn poëzie heet Geert Vanspauwen en komt uit Brustem. 
 
Intronisaties 2017
De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie hebben tijdens hun 41ste Kapittelbanket opnieuw tal van personaliteiten in de schoot van de Commanderie opgenomen tijdens een serene intronisatieplechtigheid.
Met 120 waren ze samen, de vertegenwoordigers van het veilingwezen, de fruittelersorganisaties, het wetenschappelijk onderzoek, de confréries van Hasselt en Kortessem, de sociale organisaties en de politiek, allemaal mensen die Haspengouw en het fruit in hun hart dragen. Velen van hen waren in het verleden al geïntroniseerd en tijdens het 41ste kapittel zou grootmaarschalk Jos Lacroix er nog 11 introniseren. Onder meer minister van Defensie, Steven Vandeput, kreeg de hoogst mogelijke graad van eregrootmaarschalk. Erestadsbeiaardier, Noël Reynders, mag zich vanaf vandaag eremaarschalk noemen. Schepen Jurgen Reniers, journalist Rudi Festraets en fruitteler Benny Vanrijckel (BFV) gaan als grootofficier door het leven. Philip Buckinx (Orde van de Hasseltse Speculaas), Rino Dewilde (voorzitter Vakblad Fruit), Chris Jans (sitedirecteur van Belorta Borgloon), Dirk Thoelen (Confrérie van de Hasseltse Jenever, Marc Vandermeulen (Studiekring Guvelingen) en Herbert Wilmots (voorzitter van de fotowedstrijd) werden tot officier van de Keizerlijke Commanderie geridderd.
De Keizerlijke Commanderie huldigde namens het onderzoekscentrum voor de fruitteelt, PCFruit, Pierre Vrancken, gedurende jaren voorzitter van Veiling Borgloon. Hij neemt na 40 jaar afscheid uit de Raad van Bestuur van PCFruit en werd in de bloemen gezet voor zijn tomeloze inzet voor de fruitteelt en de fruittelers. Vermelden we tenslotte nog dat Huguette Hendrickx als maarschalk werd opgenomen in het Praesidium van de Keizerlijke Commanderie in de functie van secretaris.
Intronisaties 2016

 

Op 19 maart hield de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie haar 40ste kapittelbanket. Tijdens het plechtige Kapittel werden 8 nieuwe leden opgenomen in de rangen van de Keizerlijke Commanderie. Het is al vier decennia een goede gewoonte van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie om eenmaal per jaar de ganse Haspengouwse fruitwereld en aanverwante sectoren rond de tafel te brengen tijdens het kapittelbanket. Dit jaar tekenden 120 leden van de Keizerlijke Commanderie present voor het Kapittelbanket, voor een leuk feest, voor een ongedwongen ontmoeting en voor gesprekken over de veiling- en andere grenzen heen. De bevriende confréries, namelijk die van de Hasseltse Jenever, de Hasseltse Speculaas en het Kortessems Fruit waren eveneens, in vol ornaat, aanwezig op de plechtigheid.
De volgende personaliteiten werden ridder geslagen en opgenomen in de schoot van de Commandrie met de graad van Grootofficier: Kolonel Stafbrevethouder Danny Bijnens, Commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren op de campus Saffraenberg, en Ingrid Kempeneers, Schepen van Financiën en Personeel bij de Stad Sint-Truiden.
 
Werden opgenomen met de graad van officier: Willy Claessen, leraar kleinfruitteelt aan de Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw, Peter Jaenen, Commandeur en ceremoniemeester namens de Confrérie van de Hasseltse Jenever, Raf Van Haelst, fruitteler, namens de Raad van Bestuur van de Belgische Fruitveiling, Bert Vanweddingen, lid van de Raad van Bestuur van Veiling Haspengouw, Danny Vanschoonbeek, journalist en mede-uitgever van het publiciteitsblad Primeur en Davy Machiels, leerkracht aan de bakkerijafdeling van de Hotelschool van Hasselt en Ridder-Commandeur namens de Orde van de Hasseltse speculaas.
Deze nieuwe leden van de Commanderie legden de eed van trouw af met de woorden “Voor Haspengouw en het Fruit” en werden vervolgens geridderd volgens het ritueel van de Keizerlijke Commanderie.
 
Intronisaties 2015

 

 
Op 21 maart vond voor de 39ste keer het jaarlijks Kapittelbanket van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie plaats. Tijdens het plechtige Kapittel werden een aantal nieuwe leden opgenomen in de rangen van de Keizerlijke Commanderie.
Het is al bijna vier decennia een goede gewoonte van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie om eenmaal per jaar de hele Haspengouwse fruitwereld en aanverwante sectoren rond de tafel te brengen tijdens het kapittelbanket. Dit jaar tekenden 140 leden van de Keizerlijke Commanderie present voor het Kapittelbanket, voor een leuk feest, voor een ongedwongen ontmoeting en voor gesprekken over de veiling- en andere grenzen heen. De bevriende confréries uit Hasselt en Kortessem luisterden het Kapittelbanket op met hun aanwezigheid.
 
De nieuwe leden van de Commanderie legden de eed van trouw af met de woorden “Voor Haspengouw en het Fruit” en werden vervolgens geridderd volgens het ritueel van de Keizerlijke Commanderie. Werden opgenomen in de Keizerlijke Commanderie: Vlaams Volksvertegenwoordiger en Sint-Truidens gemeenteraadslid Jelle Engelbosch voor de N-VA; Steve Provost, korpschef van de politiezone Sint-Truiden/Nieuwerkerken/Gingelom; Filip Fontaine, directeur van de veiling Belorta; Suzanne Jacobs, lid van de Orde van de Hasseltse Speculaas; Lieve Nackom, de nieuwe directeur van de Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw in Sint-Truiden; Hilde Vanvinckenroye, de nieuwe redacteur van het vakblad Fruitteeltnieuws en communicatieverantwoordelijke van het Proefcentrum Fruit in Velm; Marc Benoit, lid van de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de Belgische Fruitveiling; Ingenieur Peter Dedrij, Business Development Manager voor DronePort in Brustem; Raf Spiritus, lid van de Raad van Bestuur bij Veiling Haspengouw.
 
Grootmeester-stichter, ere-senator Firmin Aerts van de Keizerlijke Commanderie zette in zijn slotwoord enkele mensen in de bloemetjes. Hij begon met Jacqueline Mathijs die gedurende jaren plichtgetrouw de redactie van Fruitteeltnieuws verzorgde en onlangs op pensioen ging. Tenslotte feliciteerde hij ook fruitteler en lid van de Keizerlijke Commanderie André Vanhellemont uit Meensel-Kiezegem. Nadat zijn bedrijf in 2012 de Diversiteitsprijs behaalde voor de manier waarop het medewerkers uit kansengroepen aanwerft, werd het Fruitbedrijf Vanhellemont onlangs nog de KMO-laureaat 2014-2015 voor de provincies Vlaams-Brabant en Brussel.

Intronisaties 2014

Zoals elk jaar werden ook dit jaar tijdens het plechtig Kapittel een aantal verdienstelijke mensen uit Haspengouw en de fruitsector plechtig geïntroniseerd.
Met de graad van Maarschalk en bekleed met de toga van de Commanderie: Luc Martens, webmaster.
Met de graad van Ere-Maarschalk: Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Platteland voor de Provincie Limburg, Luc Bels, voorzitter van Veiling Haspengouw en Luc Baestaens, voorzitter van Veiling BelOrta.
Met de graad van Grootofficier: Hilde Vautmans, schepen van Landbouw en Toerisme van de stad Sint-Truiden en Herman Ruys, korpscommandant van de militaire school van Saffraanberg.
Met de graad van Officier: Kathleen Bergoets, stadssecretaris van de stad Sint-Truiden, Luc Vandijck, stadsontvanger van de stad Sint-Truiden, Patrick Thoen, fruitteler uit het Waasland bij de BFV, Guy Callebaut, ondervoorzitter van veiling BelOrta, Ghislain Francis, ondervoorzitter van Veiling Haspengouw, Michel Broux, commandeur bij de Confrérie van de Hasseltse Jenever, Wilfried Schorpion, groot-officier bij de Conférie van het Kortessems Fruit, Jacques Vanderstraeten, commandeur bij de Orde van de Hasseltse Speculaas, Piet Creemers, onderzoeker bij PC Fruit en Marleen Vantomme, directeur van de Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw campus Tuinbouwschool.

Intronisaties 2013

Jos Lacroix en Gisèle Joris worden maarschalk. Jos Lacroix is woordvoerder en persverantwoordelijke van de commanderie.
Luc Martens werd aangesteld als Presidiumassistent en wordt webmaster van de nieuwe website van de Keizerlijke Commanderie: www.keizerlijke-commanderie.be.
Veerle Heeren heeft als ex-minister de hoogst mogelijke graad binnen de Keizerlijke Commanderie behaald, doch als burgemeester van Sint-Truiden wordt ze nu lid van het Consult-Praesidium.
Marc Van de Vijver is Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Beveren: hij krijgt de titel eremaarschalk.
Carl Nijssens en Roger Clerinx zijn beiden schepen van de stad Sint-Truiden, de eerste van sport, de tweede van cultuur. Zij worden grootofficier.
Tenslotte werden nog zes prominenten uit de fruitsector opgenomen met de graad van officier: Ann Schenk, Guido Neven, Wim Martens, Danny Alderweireldt, Michel Manette en Jozef Tuts.

 
 
Intronisaties 2012

Groot-officier:

Yves Buckinx (Grootmeester-Oprichter van de Orde van de Hasseltse Speculaas)
Dany Bylemans (directeur Proefcentrum Fruitteelt)
Rita Demaré (voorzitter van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen)
Karel Lismont (inspecteur LOD en marathonloper)

Officier:

Pierre Diriken
Mike Janssen
Frederik Reynders
Dirk Billen
Mathieu Pauly
Jacques Vanwyck

 

Intronisaties 2011

 

Vlaams minister Jo Vandeurzen, kolonel Danny Delamalle, OCMW-voorzitter Pascal Monette, Jan Prinsen, Hilde Morren, Danny Claes, Guy Strauven, Peter Sterkendries, Kris Van Der Velpen, Jos Daenen en Paul Stockman werden als lid in de Commanderie opgenomen. Jos Lacroix werd als woordvoerder aangesteld.

 

Intronisaties 2010

 

Op haar 34ste kapittel introniseerde de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers nieuwe leden. Herman Reynders werd eregrootmaarschalk, Philippe Appeltants en Albert Doucet groot-officier. Francis Claes, Tessa De Baets, Philip Delwiche, Marc Jacobs en Lambert Vanstreels werden als officier aanvaard.

 
Herman Reynders startte zijn politieke loopbaan in 1988 als lid van de gemeenteraad van Hasselt. In 1995 werd hij schepen en in 1998 eerst waarnemend burgemeester en sinds 2005 burgemeester van Hasselt. Op 5 oktober 2009 werd Herman Reynders Gouverneur van de provincie Limburg.
 
Philippe Appeltans is afkomstig van Vliermaalroot en woont vandaag opnieuw in deze deelgemeente van Kortessem. In 1995 studeerde hij af als bioingenieur  en ging meteen bij de Boerenbond werken. In 2007 werd hij Algemeen Secretaris van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen.
 
Albert Doucet was turnleraar, maar heel zijn leven stond in het teken van de cultuur.
Hij was secretaris en voorzitter van de lokale afdeling van Davidsfonds Sint-Truiden en ondervoorzitter van Davidsfonds nationaal. Tot voor kort was hij voorzitter van de cultuurraad van Sint-Truiden.  
 
Francis Claes woont in Glabbeek. Hij is biochemicus. Sedert 2007 doet hij productontwikkeling voor Cropsafe en in 2009 werd hij medezaakvoerder.
Cropsafe won in maart 2009 de innovatieprijs voor land- en tuinbouw van de provincie Limburg voor de ontwikkeling van gels, die de schade door nachtvorst kunnen beperken, insecten en schimmels bestrijden, en het barsten van kersen voorkomen .
 
Tessa De Baets is in 2007 afgestudeerd als bio-ingenieur aan de universiteit van Gent.  Sinds ruim 2 jaar is zij afdelingshoofd van de adviesdienst Diensten aan Telers van het Proefcentrum voor Fruitteelt in Kerkom. Ze zetelt in de redactieraad en de Raad van Bestuur van het vakblad Fruitteeltnieuws.
 
Philip Delwiche kreeg zijn opleiding in de school van broeder Louis en kwam na een korte passage op het Opzoekingsstation van Gorsem terecht in de Tuinbouwschool als adjunct-directeur.
 
Marc Jacobs is fruitteler in Kozen. In 2008 was hij met zijn perendouche en met zijn zuigspuitmachine laureaat van de Innovatiecampagne 2008 van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw van de Boerenbond.
 
Lambert Vanstreels ging in 1960 werken voor de stedelijke waterdienst van Hasselt.
Hij was vanaf 1960 tevens vrijwilliger bij de Stedelijke Brandweer van Hasselt.