Geschiedenis

De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie, werd gesticht op 23 juni 1975 door eresenator Firmin Aerts, destijds burgemeester van de stad Sint-Truiden.

 

De investituur werd verleend door de vzw Pro Belgica op 20 januari 1976. Deze vereniging groepeert in de schoot van haar bestuur vooraanstaande personen uit de fruittelerwereld, het veilingwezen, het wetenschappelijk onderzoek, de Sint-Truidense handel en industrie, de sociale organisaties, de politiek en de administratie. Allen zijn begaan met de promotie van het Haspengouws fruit in binnen- en buitenland en met het uitdragen van alles wat Sint-Truiden en omgeving kan promoten.

 

Talloze acties werden ondernomen met tentoonstellingen, demonstraties en gastronomische avonden:

Tot voor enkele jaren was er jaarlijks een Internationale Fruitcartoonale.

Jaarlijks is er nog steeds de wedstrijd voor de Beste Fruittob.

De Keizerlijke Commanderie laat Vlaanderen op zoek gaan naar oude fruitgerechten.

Enkele jaren verzorgden we de wedstrijd: Beste fruitsoep.

Ondertussen zag een nieuwe wedstrijd het levenslicht: de fotowedstrijd "Fruitige beelden".

Ook wordt een grandioos Kapittel georganiseerd, waarop telkens vooraanstaanden uit het hele Vlaamse land worden uitgenodigd om toe te treden tot de grote familie van de Keizerlijke Commanderie.

Tevens wordt er ieder jaar een bezoek gebracht aan het Koninklijk Paleis, om aan onze vorsten een korf te overhandigen met de nieuwe oogst van appel- en perenvariëteiten.

 

We mogen, gerust stellen dat de acties van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie leiden tot de promotie van het Haspengouws fruit en van de regio.

In 2011 werd het 35-jarig bestaan gevierd met een fototentoonstelling in de Hallen van het oud stadhuis op de Grote Markt en in 2012 werd de eerste vrouw de zesde voorzitter van de Keizerlijke Commanderie.

Eind maart 2014 werd de eerste Haspengouwse fruitdichter - Boudewijn Knevels - voor twee jaar aangesteld als nieuwe voorzitter van de Keizerlijke Commanderie.  Jos Lacroix - communicatieverantwoordelijke - zal de functie van ondervoorzitter waarnemen.

Sinds maart 2016 is Jos Lacroix voorzitter voor een termijn van 2 jaren en wordt Chris Stevens waarnemend ondervoorzitter.

Het mandaat van Jos Lacroix als voorzitter wordt in 2018 verlengd en Huguette Hendrickx wordt aangesteld als ondervoorzitter en neemt tevens de taak van secretaris over.