Jeugdambassadeur

“Jeugdambassadeur voor Haspengouw en het fruit”.
 
 
 
1. Doel.
 
Het doel van de jeugdambassadeur is een schakel hebben tussen het Praesidium en de jeugd/de kinderen. De ambassadeur zal gekozen worden uit de kinderen van Haspengouw. 
 
2. Keuze van de ambassadeur.
 
Iedereen die zich kandidaat wil stellen krijgt een motivatiefiche of kan een motivatiefiche downloaden waar hij/zij op noteert waarom hij/zijambassadeur wil worden. Deze fiches worden door de maarschalk van de Keizerlijke Commanderie grondig gelezen. Er worden drie motivatiefiches weerhouden. Door stemming van het Praesidium wordt de ambassadeur gekozen. Indien de ouders akkoord gaan, wordt de nieuwe ambassadeur bekend gemaakt. 
 
3. Functie.
 
A. Projecten uitdenken. 
 
De ambassadeur zal mee nadenken met de afgevaardigden van de Keizerlijke Commanderie, Dienst Toerisme en de Jeugddienst over projecten ter promotie van het fruit bij de scholen en de jeugdbewegingen, kinderen en jongeren. 
De afgevaardigden van de Diensten hebben reeds mee nagedacht over de functie van de ambassadeur. Op deze manier is er een breder netwerk. 
 
B. Publiek optreden. 
 
De ambassadeur (of een vervanging) zal aanwezig zijn wanneer nodig en prijzen overhandigen aan de winnaars van de wedstrijden uitgeschreven (in eerste instantie door de Keizerlijke Commanderie) voor de kinderen en de jeugd. Het is belangrijk dat de ouders/verantwoordelijke voogd een document ondertekenen waarop toestemming gegeven wordt om foto’s te publiceren in de krant en op onze sociale media (GDPR).
 
4. Aanstellingsceremonie.
 
De ambassadeur zal aangesteld worden aan het einde van het ceremoniële gedeelte van de bloesemzegening, vlak voor het Haspengouwlied. De spreker die het geheel overzichtelijk aankondigt, schetst kort wat er zal gebeuren en leest kort een CV voor van de kandidaat. De Grootmaarschalk zal vervolgens de nieuwe ambassadeur vragen om de hand boven het fruit te houden en de eed af te leggen ‘voor Haspengouw en het Fruit'.
 
5. Eerste officiële opdracht.
 
Als eerste opdracht volgt de opening van de processie naar de Tuinbouwschool. De jeugdbewegingen worden ook uitgenodigd door de Jeugddienst, er wordt gezorgd dat er extra activiteiten zijn (mobiele boerderij, Grime, kringspel, …) De opening gebeurt eventueel als volgt: de kersverse ambassadeur knipt samen met de bevoegde schepenen een lint door zodat de processie kan vertrekken. Dit alles gebeurt na de receptie. 
 
6. Voorgestelde projecten.
 
A. Fruitbereiding. 
 
Een eerste project zal een ‘uitdaging’ zijn voor de jeugdbewegingen. Deze uitdaging is gebaseerd op de ‘oude bereidingen’ van de fruittob. 
De jeugdbewegingen mogen tijdens hun werking een fruitbereiding met Haspengouws fruit maken en deze indienen op de Dienst Toerisme samen met het recept, het weekend voor de ‘dag van de jeugdbeweging’. (Zaterdag tijdens de openingsuren, op zondag van 16.00 uur tot 19.00 uur, aansluitend volgt de jurering.) 
De Dienst Toerisme is bereid om de hallen open te houden op zondag in de namiddag om de jeugdbewegingen te ontvangen. 
De jury voor deze fruitbereiding bestaat uit: 
- de ambassadeur, 
- een afgevaardigde van Dienst Toerisme, 
- een afgevaardigde van de Keizerlijke Commanderie, 
- een afgevaardigde van de Jeugddienst,
- 2 onafhankelijke juryleden. 
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het ontbijt voor de jeugdbewegingen op de ‘Dag van de Jeugdbeweging’, georganiseerd door de Stad Sint-Truiden in het stadspark om 08.00 uur ‘s morgens. De Jeugdambassadeur zal de hoofdprijs overhandigen aan de winnende jeugdbeweging. 
Aan het Praesidium wordt gevraagd om een geldelijke hoofdprijs (150-250 euro) en oorkonde te voorzien voor de winnende jeugdbeweging en fruitkisten voor de deelnemende jeugdbewegingen. (In onze stad zijn er momenteel 16 erkende jeugdbewegingen, om hen te motiveren deel te nemen is een geldelijke prijs om hun ‘kas te spijzen’ niet ongunstig.)
 
B. Gedichtenwedstrijd. 
 
Tijdens de week van de poëzie (26 januari – 1 februari) zal in samenwerking met de bibliotheek door de ambassadeur een gedichtenwedstrijd uitgeschreven worden. 
De wedstrijd is voor kinderen (3de - 6de leerjaar) om een gedicht te schrijven over fruit en binnen te brengen in de bibliotheek. Deze leeftijdscategorie werd bewust gekozen omdat de meeste wedstrijden uitgeschreven worden voor jongeren van het secundair onderwijs.
De ambassadeur mag aan het einde van deze bewuste week een prijs uitreiken aan de winnaar. (Bij veel inzendingen worden een tweede en derde prijs voorzien). 
De directeur van het Cultureel Centrum is enthousiast om samen met het team van de bibliotheek mee na te denken en vorm te geven aan dit project. 
Een idee is om het winnende gedicht op een plaat te laten drukken en plaats te geven aan de voorziene nog te bouwen speeltuin ‘de Burcht’ in Brustem. 
Aan het Praesidium wordt gevraagd om een boekenbon te voorzien ter waarde van 50 euro voor de winnaar (bij veel inzendingen eventueel een tweede en derde prijs) en fruit voor de deelnemende dichters die aanwezig zullen zijn op de prijsuitreiking. De bibliotheek zal de prijs aanvullen.  
 
7. Fruit naar het Paleis brengen. 
 
De ambassadeur mag – mits de school dit toelaat – meegaan naar het Koninklijk Paleis om fruit te overhandigen aan zijne Majesteit of diens afgevaardigde. De Koning gaf aan dat de koninklijke familie graag appelsap drinkt. Misschien is het gunstig om enkele derivaten van het fruit door de ambassadeur te laten overhandigen.